Monday 22 August 2016


1.           Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Mengembangkan Wapalhi dengan Mengadakan Kegiatan yang Berkesinambungan Melalui Kerjasama dan Hubungan Emosional yang Baik
2.         Memperluas Jaringan Kerjasama Secara Continue dan Selektif untuk Mempercepat dan Menjaga serta Menjamin Pencapaian Tujuan Wapalhi.

0 komentar:

Post a Comment